Stoppa Telia. Under 2017 planerar Telia att lägga ner alltmer av det gamla kopparnätet. Och ersätta den internetmöjlighet som ADSL innebär med mobilt bredband. Det hotar att leda till stora svårigheter för de företag och de lantbrukare som försöker att klara sig på landsbygden.

Det mobila nätverket är inte stabilt. Den jordbrukare som styr mjölkningen via internet tar stora risker om hen ska vara beroende av det mobila bredbandet. Och för alla lanthandlare och andra som är beroende av fungerande betalsystem gäller också att det måste fungera.

Nu är det ju så att det finns en bra lösning på alla dessa problem. Och det är fibernätet. När detta är utbyggt då kan Telia stänga ner det gamla nätet utan att vi kommer att sakna det. Därför borde Telia tvingas att behålla kopparnätet tills det finns ett fungerande fibernät. Dagens Telia är egentligen en olycklig skvader. Resterna av det gamla televerket ska fungera som ett bolag på marknaden med andra kompetenta och välkapitaliserade konkurrenter. Och då är det inte rimligt att behålla verksamheter som inte är lönsamma. Lösningen blir att avveckla den infrastruktur som en gång i tiden byggdes upp i statlig regi men som inte har framtiden för sig tekniskt sett.

Om Telias agerande är egentligen inte mycket att säga. De har ju ägarnas uppdrag att tjäna pengar. Samhällsansvaret är historia och då är det lönsamt att hålla så dålig standard på kundutbudet att vi på östra sidan av Öland inte har en fungerande mobiltelefon. Vi bävar för den dag då kopparnätet behöver repareras och Telia förklarar att vi nu får nöja oss med det mobila bredband som inte fungerar i varje fall i Bredsättra.

Vi har här ytterligare ett exempel på hur komplicerat det är att kombinera samhällsansvaret med marknadens lönsamhetskrav. Men det är ju inte omöjligt. Vad som krävs är en uppdelning av Telia där staten övertar det gamla kopparnätet och uppdrar åt Telia eller någon annan efter upphandling att sköta detta fram till den dag då det inom respektive lokala område finns ett fibernät.

För Telias del vore det rimligen vara bra att slippa denna rest av det gamla affärsverket. Och nätet kan rimligen inte ha ett särskilt stort värde eftersom Telia i dag inte anser att det är affärsmässigt motiverat att hålla liv i det.

Det sägs ju i dag från alla hålla att hela Sverige ska leva. Och menar man allvar med detta så krävs det fungerande IT-uppkoppling över allt. Och det borde vara en prioriterad uppgift för staten att se till att den nödvändiga moderniseringen kommer till stånd så snart som möjligt. Men att det fungerar också under mellantiden.

Annonser